Personvernerklæring

Hvem vi er

Daglig leder Eivind Vegstad er på vegne av Bømlo Gravferdsbyrå AS  behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger og her forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom kunde og begravelsesbyrå, det vil bestå av ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Har du spørsmål angående dette kan du kontakte oss på post@bomlogravferd.no

Bømlo Gravferdsbyrå AS
Adresse: Svortlandsvegen 30, 5430 BREMNES
Org. nr.: 998 178 037
Tlf: 53 42 15 40

Epost: post@bomlogravferd.no

Vår nettstedsadresse er: https://bomlogravferd

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Kunderelasjon

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen tilfeller lagres også siste ligning.

På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning. Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger.

Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød.

Vi lagrer også navn, religionstilhørighet og egne ønsker for egen gravferd på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Kontaktskjemaer

Informasjon som samles inn på kontaktskjema er det du fyller ut. Navn, epost, telefon og evt adresse. Denne informasjonen kommer til oss gjennom e-post og informasjon om meldingen lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi skal ha meldingene tilgjengelig og behandle de når vi får tid. Vi sletter meldinger vi ikke har behov for å ta vare på.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. En informasjonskapsel legges i din nettlesers internminne, som gjør at vi bedre kan forstå hvordan du bruker nettstedet. På sikt bruker vi denne kunnskapen for å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker vårt nettsted.

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

 

Informasjonskapsler i bruk:

De fleste nettlesere er i dag satt til å akseptere cookies automatisk, men du kan enkelt endre dette via innstillingene på din nettleser. Vær oppmerksom på at veldig mange nettsider ikke vil fungere optimalt hvis man ikke aksepterer cookies.

Full liste over cookies finner du her.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Vi selger ikke din informasjon videre til noen tredjepart.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Hvem vi deler dine opplysninger med

Opplysninger om deg vil kun bli behandlet internt. Vi deler i noen tilfeller opplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.

Utover dette vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Google Analytics og Google Ads
Opplysninger om bruksmønster på nettsiden (blant annet hvilke sider som er besøkt og når) deles med Google som knyttes til deg som bruker på en delvis anonymisert måte. Vi vil ikke kunne knytte dette til deg personlig, men vi kan bruke informasjonen til å se generell bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende deg skreddersydd reklame i Google sitt nettverk i form av bilde- og tekstannonser på tredjeparts nettsider.

Les mer på Google Analytics personvernerklæring.

Våre sider er krypterte. Kryptering er en matematisk metode som sørger for konfidensialitet ved at informasjon mellom deg og nettstedet ikke kan leses av uvedkommende.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos oss i maksimum 8 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».

I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysningers. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, spørsmål om bruk av personopplysninger, om du ønsker å få utlevert data vi har registrert på deg, korrigering av registrert data, tilbaketrekking av samtykke eller sletting, ta gjerne kontakt med oss på post@bomlogravferd.no

Personvernombud

Vi har drøftet om vår bedrift faller inn under kravet om å ha et personvernombud. Vi har kommet frem til at vi ikke trenger det med tanke på at vi har vurdert det slik at vi ikke behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger i stor skala.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Dine innsendte opplysninger vil ikke bli offentliggjort noe sted, og kun tilgjengelig for aktører tilknyttet drift av våre tjenester. Vi lagrer ingen sensitive data i nettløsningen.

Våre rutiner for datalekkasjer

Ved datalekkasje vil vi kontakte datatilsynet og berørte kunder innen 72 timer.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning

Ingen kjente