Prisar

Pris på gravferder kan variera ein del, etter kva ein vil ha. Det dreiar seg om val av kiste, blomar, antal og størrelsar på annonser, eventuelt minnesamvær etc. Vidare er det stor skilnad på kva ein ynskjer av gravminne.
Vi vil gje råd og hjelpa dei pårørande med å få ei god og verdig avskjed òg med tanke på økonomi.
Vi vil her koma med eit par døme på kostnader og vår prisliste.

Priseksempel 1

Ei «vanlig» gravferd

Konferanse på vårt kontor. Kvit kiste u/profiler med svøp og utstyr i kiste. Transport og klargjering av kiste, stell og nedlegging i kiste, båretansport til kyrkje/bedehus/gravlund.

Administrativt arbeid med meldingar, annonse, blomar, tilrettelegging seremoni, 100 songprogram.

Assistanse ved seremoni.

  • Byråets varer og tenester: kr. 22.000,-
  • Utlegg til blomar (3.500,-) og annonse i BN (1.500,-): 5.000,-
  • Gravferd, totalt kr. 27.000,-

Priseksempel 2

Ei «noko meira påkosta» gravferd

Våre varer og tenester som eksempel 1, men med fylgjande endringar og tillegg: Dyrare kiste med profilar og anna utrustning eller tresort, privat minnestund m/visning og eller andakt.

Assistanse ved seremoni.

  • Byråets varer og tenester: kr. 28.000,-
  • Utlegg til blomar (7.000,-) og annonse i BN+HA (3.500,-) Solist (1.500): 12.000,-
  • Gravferd, totalt kr. 40.000,-

Komplett prisliste

Stearinlys i gravferder

Trekors m/navn:  600,-
Leige av utstyr til sermoni/pynting: 750,-
Bårbukett/Blomster: (variabel)
Planting og stell av graver:
Planting og stell av graver, Årsavtale: 1500,-

Div. tjenester utført av byrå

Avgiftspliktig honorar: 1375,-
Klargjøring/Startgrunnlag bil: 990,-
Bompenger/Ferge:
Transport m/bårebil: 17,-
Svøping i kiste/syning: 800,-
Transport med bårebil (minstetakst): 1750,-
Sjåfør/Konsulent (minstetakst 2 timer): 710,-
Assistent timer (minstetakst 2 timer): 710,-
Båreandakt/Minnestund: 1200,-
Byråhonorar: 2550,-
Assistanse under sermoni: 1500,-
Nedlegging i kiste/stell: 1380,-
Konferanse i heimen: 1000,-

Sangprogram

100 sangprogram: 1500,-
150 sangprogram: 2250,-
200 sangprogram: 2800,-
250 sangprogram: 3500,-
300 sangprogram: 3900,-
350 sangprogram: 4550,-
400 sangprogram: 4800,-

Tillegg for bilde svart kvitt: 500,-
Tillegg for bilde farger: 750,-
Tillegg for kondolanseprotokoll: 500,-
Solist musikk: (etter tilbud)
Solosang 2 sanger: 1500,-
Sangprogram minstepris:
Sangprogram
Takkekort

Kister

Kiste Hvit Standard 65/ 50: 7590,-
Kiste Hvit Standard 65/ 50 XLB: 8450,-
Kiste Furu 66: 8525,-
Kiste Lilje 67: 12000,-
Barnekiste 60cm: 4000,-
Barnekiste 70 cm: 4200,-
Barnekiste 95 cm: 4700,-
Barnekiste 130 cm: 5200,-
Fosterkiste: 2000,-
Diverse materiell ved nedlegging: 375,-
Katastrofepose kraftig plast: 1250,-
PVC Likpose: 600,-
Utstyr til kiste, silke (teppe, pute, beheng): 1190,-
Kiste Diamant 26 i hvit eller svart: 22000,-
Urne standard: 500,-
Bringing av Urne: 700,-
Sand Urne nedbrytbar i sjø: 1000,-