Praktisk info

Noko av det vi kan hjelpa med er:

Kontakta:

 • Lensmann
 • Prest / gravferdstalar
 • Kyrkja / trussamfunn
 • Organist
 • Kyrkjeverje (gravar)
 • Solist / musikar
 • NAV
 • Lokale for minnesamvær

Hjelpa til med:

 • Dødsannonse
 • Trykking av songprogram
 • Bestilling av blomar / kransar

 

Vi står til teneste med:

 • Stell og nedlegging i kiste
 • Båretransport
 • Båreandakt eller syning
 • Gravferdsseremonien
 • Sal og montering av gravminne
 • Oppretting, oppussing av gravminne, og namnetilføying
 • Gravlegat (stell / blomeplanting)